Warta > Tahun > 1964
Jil. 16
19hb March 1964
TAMBAHAN
Bil. 135.
No. 2
No. 135.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1964

Nama :Yang Amat Mulia Tengku Dato' Badli Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj,
P.J.K.,Tengku Laksamana, Selangor
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Tuan Haji Mustapha bin Haji Abdul Jabbar,
A.M.N.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia
Nama :Encik Lokman bin Yusuf,
M.C.S.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.