Warta > Tahun > 1965
Jil. 18
8th March 1965
TAMBAHAN
Bil. 71.
No. 1
No. 71.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1965

Nama :Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj,
K.O.M.,Perdana Menteri Malaysia
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah mangkat pada 6 Disember 1990
Nama :Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Dato' Hussein,
S.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 14 Jan 1976
Nama :Yang Berhormat Encik Cheong Jin Hoe,
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Selangor
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.