Warta > Tahun > 1966
Jil. 19
24hb March 1966
TAMBAHAN
Bil. 100.
No. 0
No. 100.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1966

Nama :Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim,
D.M.N.,D.K.,S.M.N.,S.P.M.K.,S.J.M.K.,D.K.(Br.),
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah Mangkat pada 7 September 1986
Nama :Y.A.M. Tengku Yaacob Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah,
P.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.M. Tengku Azman Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Mangkat pada 23 Mac 2014
Nama :Y.B. Encik Abdullah Yaasin,
J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik Mohd. Shamsuddin bin Mohd Yaacob,
P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik H. T. Ong,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Senator Athi Nahappan,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dato' Yahya bin Dato' Abdul Razak,
S.M.S.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik W. T. Kiat,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.