Warta > Tahun > 1967
Jil. 20
23hb March 1967
TAMBAHAN
Bil. 88.
No. 0
No. 88.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1967

Nama :Encik Othman bin Mohamed,
J.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Encik Hashim bin Mat Dris,
P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Lim Thiam Leong,
J.P.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Senator S. O. K. Ubaidulla,
J.M.N.,M.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Lim Jew Siang,
A.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Ching Shih Guan,
S.M.S.,A.M.N.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.