Warta > Tahun > 1970
Jil. 23
7hb Mei 1970
TAMBAHAN
Bil. 259.
No. 0
No. 259.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1970

Nama :Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail,
D.K.,D.K.M.,D.M.N.,S.M.N.,S.P.M.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah Mangkat pada 16 April 2000
Nama :Yang Berhormat Tuan Vengadasalam Manickavasagam,
J.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Komodor Udara Sulaiman bin Sujak,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Senator Chan Kwong Hon,
J.M.N.,S.M.S.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Mohd. Sidin bin Haji Mohd Rashid,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Tuan Haji Mohd. Nazir bin Haji Abdul Jalil,
P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.