Warta > Tahun > 1971
Jil. 24
29hb April 1971
TAMBAHAN
Bil. 118.
No. 0
No. 118.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1971

Nama :Yang Amat Berhormat Dato' Haji Harun bin Haji Idris,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada 19 Oktober 2003
Nama :Encik Tajuddin bin Haji Ahmad,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tan Sri Ong Yoke Lin,
P.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr. P. T. Arasu,
K.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Lee Eng Teh,
J.M.N.,A.M.N.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.