Warta > Tahun > 1975
Jil. 28
27hb Mac 1975
TAMBAHAN
Bil. 136.
No. 0
No. 136.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1975

Nama :Encik Tahir bin Haji Abdul Rahim,
S.M.S.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2