Warta > Tahun > 1975
Jil. 28
27hb Mac 1975
TAMBAHAN
Bil. 136.
No. 0
No. 136.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1975

Nama :Duli Yang Maha Mulia Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim,
D.K.,S.P.M.J.,D.M.N.,S.M.N.,D.K.(Brunei),D.K.(Pahang),D.K.(Perak),S.P.M.K.,K.B.E.,C.M.G.,Sultan Johor
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah Mangkat pada 10 Mei 1981
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Dato' S. M. Yong,
P.S.M.,J.M.N.,S.M.S.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Yaacob bin Abdul Latiff,
P.S.M.,J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik N. S. Maniam,
P.P.N.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik Chan Keong Hon,
J.S.M.,S.M.S.,A.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik Shoib bin Haji Ahmad,
S.M.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Raja Nong Chik bin Raja Ishak,
S.M.S.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik Mohd. Tahir bin Abdul Majid,
S.M.S.,K.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Abu Mansor bin Basir,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Baharuddin bin Abu Kassim,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2