Warta > Tahun > 1977
Jil. 30
23hb Jun 1977
TAMBAHAN
Bil. 228.
No. 0
No. 228.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1977

Nama :Brig. Jen. Haji Mohamad Nordin bin Mohaluddin,
J.S.M.,S.M.T.,P.B.S.,D.S.M.,P.I.S.,P.K.T.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik I. Gurdial Singh,
A.M.N.,S.M.S.,K.M.N.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2