Warta > Tahun > 1977
Jil. 30
23hb Jun 1977
TAMBAHAN
Bil. 228.
No. 0
No. 228.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1977

Nama :Yang Amat Berhormat Datuk Hussein Onn,
D.K. (Johor)
Jawatan :
No Kod : - D.K.II
Status : Telah Meninggal Dunia pada 28 Mei 1990
Nama :Yang Berhormat Tan Sri Lee Siok Yew,
P.M.N.,A.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Tan Sri Ismail bin Haji Mohd. Ali,
P.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Encik Mohamed Ismail bin Abdul Latiff,
J.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Amat Mulia Tengku Ismail Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj ,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Mangkat pada 8 Julai 2019
Nama :Yang Berhormat Puan Hajjah Aishah binti Haji Abdul Ghani,
J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Encik Michael Chen Wing Sum,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Tuan Hakim Haji Mohd. Azmi bin Dato' Haji Kamaruddin,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada 5 Januari 2009
Nama :Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Razali bin Haji Mohd. Ali,
S.M.S.,A.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia
Nama :Yang Berhormat Prof. Tan Sri Dr. Mohd. Rashdan bin Haji Baba,
P.S.M.,J.S.M.,P.P.T.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2