Warta > Tahun > 1978
Jil. 31
22hb Jun 1978
TAMBAHAN
Bil. 275.
No. 0
No. 275.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1978

Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Lee Yan Lian,
P.S.M.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Khalid bin Haji Abdul Rahman,
S.M.S.,K.M.N.,P.P.T.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Mejar Jeneral Abdul Jamil bin Haji Ahmad,
K.M.N.,P.K.T.,J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Morris Edgar,
S.M.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2