Warta > Tahun > 1978
Jil. 31
22hb Jun 1978
TAMBAHAN
Bil. 275.
No. 0
No. 275.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1978

Nama :Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah,
D.K.,D.K.M.,D.M.N.,D.U.K.,S.P.M.K.,D.K.(Kelantan),D.K.(Pahang), D.P.(Sarawak), S.S.D.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah Mangkat pada 11 September 2017
Nama :Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahmood Ibni Sultan Ismail Nasiruddin Shah,
D.K.,S.P.M.T.,S.P.C.M., Yang di-Pertuan Muda Terengganu
Jawatan :
No Kod : - D.K.II
Status : Telah Mangkat pada 14 Mei 1998
Nama :Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mahathir bin Mohamad,
S.S.D.K.,S.S.A.P.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Dibatalkan berkuatkuasa 8 Disember 2017
Nama :Yang Dihormati Dato' Lim Tjin Hauw,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Encik Wan Mansor bin Abdullah,
S.M.T.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Tuan Haji Kamaruzaman bin Haji Ahmad,
J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Yang Berhormat Tuan Haji Lope Salleh bin Haji Zainal Abidin,
J.P.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Encik Lew Sip Hon,
K.M.N.,J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Mulia Nasron bin Raja Ishak,
K.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berhormat Senator Haji Ibrahim bin Yaacob,
J.P.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2