Warta > Tahun > 1981
Jil. 34
18hb Jun 1981
TAMBAHAN
Bil. 557.
No. 1
No. 557.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1981

Nama :Y.B. Senator Dato' Haji Mustafa bin Haji Abdul Jabar,
D.P.M.S.,J.P.,A.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia
Nama :Y.B. Encik Abu Hassan bin Haji Omar,
S.M.S.,S.M.T.,P.I.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 8 September 2018
Nama :Y.B. Tuan Haji Suhaimi bin Dato' Haji Kamaruddin,
S.M.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik V.L. Kandan,
S.M.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Zakaria bin Haji Yahya,
S.M.S.,K.M.N.,P.P.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Jamaluddin bin Haji Suhaimi,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Puan Chow Poh Kheng @ Rosemary Chong,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.D.H. Dato' Harry Tong Lee Hwa,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik S. Govinda Raj,
P.P.N.,K.M.N.,P.P.M.,P.P.T.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Senator Yap Peng @ Yap Piang Tau,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3