Warta > Tahun > 1982
Jil. 35
2hb September 1982
TAMBAHAN
Bil. 1299.
No. 1
No. 1299.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1982

Nama :Duli Yang Maha Mulia Ja'afar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman,
D.K.,D.M.N.,D.K.(Brunei), D.K. (Kelantan), S.P.M.K.,P.S.M.,S.S.A.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah mangkat pada 27 Disember 2008
Nama :Y.A.B. Dato' Musa Hitam,
S.P.M.J.,S.S.I.J.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B.M. Tengku Tan Sri Razaleigh Hamzah,
S.P.M.K.,P.S.M.,S.S.A.P.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.D.H. Tan Sri Dato' Indera Pahlawan Tan Yuet Foh,
P.S.M.,J.P.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Abdul Malik bin Mohd Salleh,
S.M.S.,S.M.J.,S.M.J.,P.I.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Jeneral Tan Sri Dato' Zain Hashim,
P.S.M.,S.P.M.J.,S.P.S.K.,D.S.A.P.,P.N.B.S.,P.C.D.K.,S.M.T.,P.J.K.,P.P.B.,S.B.I.M.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tan Sri Haji A. Mubin Sheppard,
P.S.M.,D.J.P.D.,J.M.N.,P.P.T.,E.D.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada 11 September 1994
Nama :Y.D.H. Dato' Eu Eng Hock,
P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Ramon V. Navaratnam,
K.M.N.,J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr Abdul Majid bin Tun Abdul Aziz,
S.M.S.,K.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2