Warta > Tahun > 1983
Jil. 36
14hb April 1983
TAMBAHAN
Bil. 509.
No. 0
No. 509.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1983

Nama :Tuan Chong Yin Ping @ Chong Eng Teng,
A.M.N.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Steven Ho Phooi Keow,
J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Yeoh Tiong Lay,
P.J.K.,P.P.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Lee Shin Cheng,
J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2