Warta > Tahun > 1983
Jil. 36
14hb April 1983
TAMBAHAN
Bil. 509.
No. 0
No. 509.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1983

Nama :Yang Amat Mulia  Tengku Sulaiman Shah Alhaj Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
S.P.M.J.,S.M.S.,P.I.S.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Datin Sri Siti Hasmah binti Mohd Haji Ali,
S.M.K.,K.M.N.,P.C.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Dibatalkan berkuatkuasa 8 Disember 2017
Nama :Tuan Haji Wan Puteh bin Wan Haji Mohd Saman,
A.M.K.,K.M.N.,S.M.S.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Encik Mon Jamaluddin,
J.S.M.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Brig. Jeneral  Mahmud bin Mohamad Yusof,
A.B.S.,S.M.K.,P.J.K.,P.P.T.,S.M.S.,J.B.S.,J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr. S. K. Dharmalingam,
K.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Mohd Tahir bin Haji Abdul Manan,
K.M.N.,S.M.S.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Haron Kamar bin Endot,
J.S.M.,S.M.S.,K.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Lim Chong,
D.P.M.S.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Lee Bon Bak @ Lee Kin Han,
S.M.S.,A.M.N.,J.P.,P.P.M.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2