Warta > Tahun > 1985
Jil. 38
10hb Oktober 1985
TAMBAHAN
Bil. 1507.
No. 0
No. 1507.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1985

Nama :Encik Lem Siang @ Lim Lee Cheng,
A.M.N.,J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Hui Guan Lian,
P.J.K.,.J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5