Warta > Tahun > 1985
Jil. 38
10hb Oktober 1985
TAMBAHAN
Bil. 1507.
No. 0
No. 1507.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1985

Nama :Y.Bhg. Dato' Lee Eng Teh,
D.P.M.S.,J.M.N.,A.M.N.,J.P.,
Jawatan :D.P.M.S.,D.S.S.A.,J.M.N.,A.M.N.,J.P.
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Tengah Kurnia Diraja  Eu Eng Hock,
D.P.M.S.,P.J.K.,
Jawatan :D.P.M.S.,D.S.S.A.,P.J.K.,
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Datuk Wong Fook Shang,
D.P.M.J.,K.M.N.,J.P.,
Jawatan :D.S.S.A.,D.P.M.J.,K.M.N.,J.P.
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Takashi Ishihara,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Ling Beng King,
J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Ong Kim Hoay,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Datin Ruby Lee,
K.M.N.,A.M.N.,P.J.K,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Abdul Rahim bin Mohd. Ibrahim,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Tan Ming Swee,
P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Abdul Shattar bin Abdul Rahim,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5