Warta > Tahun > 1985
Jil. 38
10hb Oktober 1985
TAMBAHAN
Bil. 1507.
No. 0
No. 1507.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1985

Nama :Encik Sockanathan a/l Sinnadurai,
J.S.M.,K.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Teong Teck Leng,
D.P.M.S.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji  Ramli bin Abdul Rahman,
P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Ir Ng Thian Hock,
S.M.S.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :D.S.S.A.,S.M.S.,P.J.K.,J.P.,
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Tuan Haji Abu Bakar bin Abdul Hamid,
S.M.S.,P.P.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg.Dato' Mohd Zain bin Mohd Salleh,
P.G.A.T.,S.P.M.J.,D.S.A.P.,D.P.T.S.,K.M.N.,
Jawatan :D.S.S.A.,P.G.A.T.,S.P.M.J.,D.S.A.P.,D.P.T.S.,K.M.N.,
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Abdul Wahab bin Haji Nawi,
D.P.M.J.,J.M.N.,S.M.J.,K.M.N.,
Jawatan :D.S.S.A.,D.P.M.J.,J.M.N,S.M.J.,K.M.N.,
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Ahmad Zainal Abidin bin Muhammad Yusof,
K.M.N.,P.P.T.,P.S.D.,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Hassan bin Haji Omar,
S.M.S.,P.J.K.,P.P.M.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Prof. Dato' Dr Nayan bin Ariffin,
D.S.P.N.,J.S.M.,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5