Warta > Tahun > 1985
Jil. 38
10hb Oktober 1985
TAMBAHAN
Bil. 1507.
No. 0
No. 1507.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1985

Nama :Y.Bhg. Dato' Haji Othman bin Bokhari,
D.P.M.S.,K.M.N.,P.P.T.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :S.S.S.A.,D.P.M.S.,K.M.N.,P.P.T.,P.J.K.,J.P.,
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Bijaya Diraja Selangor Dato'  Harry Tong Lee Hwa,
D.P.M.S
Jawatan :S.S.A.S.,D.P.M.S.
No Kod : - S.S.S.A.
Nama : Saidin bin Tamby,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 25 Februari 2017
Nama : Mahalingam @ Masilamane a/l Muthukrishnan,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Ahmad Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B.Tuan Sulaiman bin Osman,
S.M.S.,
Jawatan :D.P.M.S.,S.M.S.,
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Zainal bin Dahalan,
P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Yap Pian Hon,
S.M.S.,A.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Tuan Hakim Mahadev Shankar,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :T.Y.T. Tuan Zainal Abidin bin Mokhtar,
Jawatan :D.P.M.S.
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5