Warta > Tahun > 1992
Jil. 45
2hb Julai 1992
TAMBAHAN
Bil. 581.
No. 14
No. 581.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-66
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1992

Nama :D.Y.T.M Tunku Hajjah Raudzah binti Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj,
S.P.M.K., S.S.D.K.
Jawatan :Raja Puan Muda Kedah
No Kod : - D.K. II
Status : Telah Mangkat pada 21 September 2015
Nama :Y.A.M. Tengku Azman Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj,
S.P.M.S., D.J.M.K.
Jawatan :Tengku Bendahara Selangor
No Kod : - D.K. II
Status : Telah Mangkat pada 23 Mac 2014
Nama :Y.A.M.  Tengku Ismail Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj,
D.P.M.S
Jawatan :Tengku Besar Putra Selangor
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Mangkat pada 8 Julai 2019
Nama :Y.A.M Tengku Puteri Hajjah Zahariah binti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.M. Tengku Dato' Ahmad Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
(Tengku Indera Setia)S.P.T.J.,D.P.M.S.,D.S.M.T.,
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.B. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim,
S.S.A.P.,(Menteri Kewangan)
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Status : Warta Menarik Balik Gelaran 20 November 2014 No.24 Jilid 67
Nama :Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri Abu Talib bin Othman,
P.S.M.,D.G.S.M.,S.I.M.P.,D.M.P.M.,D.C.S.M.,J.S.M.,K.M.N.,P.P.T.,(Peguam Negara Malaysia)
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid,
P.M.N.,S.I.M.P.,S.P.M.P.,D.P.C.M.,J.M.N.,S.M.P.,P.J.K.,(Ketua Setiausaha Negara)
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Tan Sri Haji Haniff bin Omar,
P.M.N.,S.P.T.S.,S.P.M.J.,S.I.M.P.,D.H.M.S.,K.M.N.,P.P.T.,B.K.T.(Ketua Polis Negara)
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.A.M Tengku Ibrahim Shah Ibni Almarhum Sultan Alaeddin Suleiman Shah,
S.M.S.
Jawatan :Tengku Seri Wangsa
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4