Warta > Tahun > 1993
Jil. 46
29hb April 1993
TAMBAHAN
Bil. 323.
No. 9
No. 323.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-67
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1993

Nama :Y.A.M. Tengku Abdul Samad Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
Jawatan :Tengku Panglima Besar Selangor
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. Bhg. Dato' Haji Sulaiman bin Mohd Amin,
D.P.M.S., J.M.N., A.M.P.
Jawatan :Ahli Dewan Diraja Selangor
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.B.Tuan Haji Ahmad Zabri Bin Ibrahim,
K.M.N
Jawatan :Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dr  Zainal Abidin Bin Ahmad,
K.M.N.
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Y.A James Foong Cheng Yuen,
Hakim Mahkamah Tinggi Malaya
Jawatan :Hakim Mahkamah Tinggi Malaya
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Ir Haji Abu Bakar bin Haji Mohd Amin,
D.P.M.P., K.M.N, P.J.K.
Jawatan :Pengarah Kerja Raya Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg.Dato' Lim Huah Leong,
D.P.M.P., K.M.N, P.J.K.
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Abdul Aziz bin Haji Othman,
J.S.M.
Jawatan :Ketua Eksekutif dan Pengarah Eksekutif BBMB
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Ismail bin Haji Omar @ Ismail Hutson,
K.M.N., P.J.K, J.P.
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr Sri Kumar,
P.J.K., J.P
Jawatan :Doktor
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3