Warta > Tahun > 1987
Jil. 40
16hb Julai 1987
TAMBAHAN
Bil. 1118.
No. 15
No. 1118.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-61
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1987

Nama :Yang Arif Hakim Tan Sri Dato' Seri Haji Mohd. Azmi bin Dato' Haji Kamaruddin,,
S.P.M.S., P.S.M., D.P.M.S.
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia Pada 5 Januari 2009
Nama :KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTAN Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah,
D.K.P.,D.K.,D.K.M.,S.S.A.P.,S.I.M.P.,D.M.N.,D.K.(Perak),D.K.(Johor),D.K.(Kelantan),D.K.(Terengganu),D.K.(Perlis),D.K.(Kedah),D.K.(Brunei),D.K.(Negeri Sembilan),D.K.(Selangor),Hon. D. Litt(Malaya)
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah Mangkat pada 22 Mei 2019
Nama :Yang Mulia Tunku Tan Sri Mohamed bin Tunku Besar Burhanuddin,
P.M.N., P.S.D., P.N.B.S., P.P.T.
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Hamzah bin Abu Samah,
P.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., S.P.D.K., S.M.K.
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.B. Tuan Muhammad bin Hj. Muhammad Taib,
S.S.A., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tan Sri Dato' Abu Talib bin Othman,
P.S.M., D.M.P.N., D.C.S.M., J.S.M., K.M.N., P.P.T.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Puan Hajah Rahmah binti Osman,
J.S.M., S.M.S., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Hakim Vadaketh Chacko George,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Brig. Gen. (B) Mohd. Ariff bin Mohd. Yahya,
J.M.N., K.M.N., P.P.T., P.J.K., P.A.T.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Zainal Abidin bin Ibrahim,
S.M.K., K.M.N.
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2