Warta > Tahun > 1988
Jil. 41
14hb April 1988
TAMBAHAN
Bil. 540.
No. 8
No. 540.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-62
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1988

Nama :Encik Chan Ah Chye @ Chan Chong Yoon,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Datuk Chen Lip Keong,
D.I.M.P.
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3