Warta > Tahun > 1988
Jil. 41
14hb April 1988
TAMBAHAN
Bil. 540.
No. 8
No. 540.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-62
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1988

Nama :Encik Jeffrey Cheah Fook Ling,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Abu Sujak bin Mahmud,
S.S.A., P.P.T., P.J.K.
Jawatan :Ahli Exco Selangor Darul Ehsan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :T.Y.T. Mokhtar bin Haji Ahmad,
P.G.D.K., D.I.M.P., D.P.M.T., A.S.D.K., A.D.K., A.M.N.
Jawatan :Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :T.Y.T. Jaludin bin Pengiran Haji Mohd Limbang,
D.P.M.B.
Jawatan :Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Malaysia
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Mahmad Muhtar bin Mahmad Saleh,
P.P.T.
Jawatan :Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Laksamana Pertama Musa bin Haji Mustakim,
S.M.S., K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Baharudin bin Osman,
S.M.S.
Jawatan :Ahli Perniagaan / Peguam
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Mohamed Ali bin Haji Madar Sahib @ Haji H.M.S. Ali,
P.J.K.
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Syed Alwi bin Tun Syed Nasir,
D.I.M.P., S.A.P.
Jawatan :Peguambela dan Peguamcara
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Ng Mann Cheong,
S.M.P.
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3