Warta > Tahun > 1988
Jil. 41
14hb April 1988
TAMBAHAN
Bil. 540.
No. 8
No. 540.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-62
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1988

Nama :Y.Bhg. Dato' Haji Abu Hassan bin Haji Omar,
D.P.M.S., S.M.T., P.I.S.
Jawatan :Menteri Luar Negeri
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 8 September 2018
Nama :Y.Bhg. Laksamana Madya Dato' Seri Abdul Wahab bin Haji Nawi,
P.G.A.T., S.P.T.S., D.P.M.J., D.S.S.A., J.M.N., S.M.J., K.M.N.
Jawatan :Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Onn bin Ismail,
S.M.S., K.M.N., P.J.K.
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Mohamed bin Rahmat,
S.P.M.J., S.I.M.P., S.S.I.J., P.N.B.S., K.M.N., B.S.I.
Jawatan :Menteri Penerangan
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada 1 Januari 2010
Nama :Y.Bhg. Laksamana Muda Dato' Mohd Shariff bin Ishak,
D.P.M.J., K.M.N., S.M.J., J.M.N.
Jawatan :Timbalan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Laksamana Muda Dato' Haron bin Dato' (Dr) Mohd. Salleh,
D.S.N.S., K.M.N., S.M.J., J.M.N., P.P.M.
Jawatan :Panglima Armada Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :T.Y.T. K. Tharmaratnam,
J.S.M.
Jawatan :Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Abd. Khalid bin Ibrahim,
Jawatan :Pengurus Besar Permodalan Nasional Berhad
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Tan Lai Kim,
Jawatan :Pengarah Syarikat
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik K. R. Somasundram,
A.M.N., J.P.
Jawatan :Pengurus Besar Syarikat
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3