Warta > Tahun > 1989
Jil. 42
20hb Julai 1989
TAMBAHAN
Bil. 926.
No. 15
No. 926.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-63
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1989

Nama :Duli Yang Teramat Mulia Tunku Haji Abdul Malik Ibni Almarhum Sultan Badli Shah,
D.K., D.K.H., D.K. (Terengganu), S.P.M.K., S.P.C.M., S.P.M.J., D.A. (Sarawak), P.S.B. (Raja Muda Kedah Darul Aman)
Jawatan :
No Kod : - D.K. II
Status : Telah Mangkat pada 29 November 2015
Nama :Y.Bhg. Jen. Tan Sri Dato' Hashim bin Mohd Ali,
P.G.A.T., P.M.N., P.S.M., S.P.T.S., S.I.M.P., D.P.M.S., D.S.D.K., J.M.N., A.B.S.
Jawatan :Panglima Angkatan Tentera
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Abdul Halim bin Dato' Haji Abdul Rauf,
K.M.N
Jawatan :Setiausaha Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 10 Mac 2018
Nama :Y.B. Tuan Miskon bin Sutero,
S.S.A., A.M.N., J.P.
Jawatan :Exco Negeri Selangor Darul Ehsan
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :YDH Dato' Abdul Rani bin Dato' Shamsuddin,
J.S.M., S.M.S., P.J.K.
Jawatan :Orang Kaya To' Engku Maha Bijaya Hulu Langat
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 24 April 2013
Nama :T.Y.T. Albert Sextus Talalla,
J.S.M.
Jawatan :Duta Malaysia di Amerika
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.M. Tunku Adnan bin Tunku Besar Burhanuddin,
P.S.D., J.M.N., D.S.N., K.M.N., P.J.K
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Zainal Abidin bin Hj. Nordin,
D.M.S.M., S.M.S., J.S.M.
Jawatan :Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Abdul Aziz bin Ismail,
S.M.S., P.P.T., P.J.K.
Jawatan :Pengurus Besar PKNS
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Moh Ah Kow,
J.S.M., A.M.S., B.K.T., P.J.K.
Jawatan :Pengarah Bekalan Air Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3