Warta > Tahun > 1990
Jil. 43
12hb April 1990
TAMBAHAN
Bil. 328.
No. 8
No. 328.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-64
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1990

Nama :Y. B. Datuk Seri Sanusi bin Junid,
D.G.S.M., D.S.D.K., S.M.K.
Jawatan :Menteri Pertanian Malaysia
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. B. Dato' Mohamed bin Rahmat,
S.P.M.J., S.I.M.P., S.S.I.J., D.P.M.S., P.N.B.S., K.M.N., B.S.I.
Jawatan :Menteri Penerangan Malaysia
No Kod : - S.S.S.A.
Status : Telah meninggal dunia pada 1 Januari 2010
Nama :Encik Dali Mahmud bin Hashim,
J.S.M., K.M.N.
Jawatan :Duta Besar Malaysia ke Belgium
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. B. Drs. Suleiman bin Mohamed,
Jawatan :Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. M. Engku Datuk Ibrahim bin Engku Ngah,
P.S.D., P.N.B.S., D.S.A.P., A.M.P., P.J.K., P.P.C.
Jawatan :Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Ir. Micheal Yu Wen Chieh,
S.S.A., K.M.N., B.S.K., P.I.S II, P.J.M.
Jawatan :Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Mohamed bin Sulaiman,
S.A.P.
Jawatan :Pengarah Urusan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Soong Siew Hoong,
S.M.S., K.M.N.
Jawatan :Pengarah Syarikat
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Ch'ng Seng Poh,
S.S.A., P.J.K., J.P.
Jawatan :Jurugambar Rasmi DYMM Sultan Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Ishak bin Haji Baharom,
P.J.K.
Jawatan :S. S. Dato' Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan
No Kod : - D.S.S.A.
Status : Telah Meninggal Dunia
Muka 1 2