Warta > Tahun > 1991
Jil. 192
11hb April 1991
TAMBAHAN
Bil. 202.
No. 0
No. 202.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-65
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1991

Nama :Y. A. B. Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhd. Taib,
P.S.M., D.G.S.M., D.P.M.S., S.S.A., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :Y. A. B. Menteri Besar Selangor Darul Ehsan
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.A. Tun Dato' Abdul Hamid bin Haji Omar,
S.S.M.,P.M.N., P.S.M., S.I.M.P., D.P.M.S., P.M.P.,
Jawatan :Y.A.A. KETUA HAKIM NEGARA
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada 1 September 2009
Nama :Y. B. Tuan Haji Mohd Sharif bin Jajang,
S.S.A., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :Ahli Parlimen Kawasan Sepang
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Jumaat bin Dato' Haji Mohd Noor,
J.S.M., S.D.K., S.M.J.
Jawatan :Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Zabir bin Bajuri,
S.S.A., K.M.N.,P.P.T.
Jawatan :Pengarah Urusan,Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Charan Dess a/l Sadhu Ram,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Prof. Dr Mohd Yusoff bin Hashim,
S.S.A., B.C.M.
Jawatan :Ahli Akioloji
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Mohd Hoessein Enas,
A.M.N., A.S.D.K.
Jawatan :Pelukis Diraja
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada tahun 1995
Nama :Encik Lim Sze Guan @ Lim Kim Wah,
J.P.
Jawatan :Pengarah Eksekutif Magnum Corporation Bhd.
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Chan Ying Yuen,
P.J.K.
Jawatan :Pengarah Urusan
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3