Warta > Tahun > 1994
Jil. 47
10hb November 1994
TAMBAHAN
Bil. 1065.
No. 0
No. 1065.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1994

Nama :Y. A. Bhg. Datin Paduka Seri Dr. Siti Hasmah binti Haji Mohd Ali,
S.S.D.K., S.P.M.S., S.M.K., K.M.N., P.C.K.
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Dibatalkan berkuatkuasa 8 Disember 2017
Nama :Encik Kamaruddin bin Nordin,
K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5