Warta > Tahun > 1994
Jil. 47
10hb November 1994
TAMBAHAN
Bil. 1065.
No. 0
No. 1065.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1994

Nama :Encik Benson Lim Heng Kein,
S.M.S., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Ramli bin Haji Norani,
A.M.N., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Sheikh Ahmad bin Sheikh Sadarudin,
P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Zazlan bin Mohamed Samin,
P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Lim Heen Peok,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Lee Kim Yew,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Yap Kim San,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Samsudin bin Abu Hassan,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Ding Lian Cheon,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Loo Keng An @ Lee Kim An,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5