Warta > Tahun > 1994
Jil. 47
10hb November 1994
TAMBAHAN
Bil. 1065.
No. 0
No. 1065.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1994

Nama :Encik Abdul Samad bin Maharuddin,
K.M.N., A.M.S., P.J.K., J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Prof. Dato' Dr. Syed Jalaludin bin Syed Salim,
J.S.M.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Badri bin Haji Masri,
S.M.S., K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Puan Nur Hayati bin Mohamed,
K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Mohd Yusof bin Mohamed,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Tong Kok Mau,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Raduan bin Haji Md. Taib,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Rosedin bin Haji Yaacob,
S.M.S., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Mohammed Adnan bin Datuk Shuaib,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Lee Boon Keng,
J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5