Warta > Tahun > 1994
Jil. 47
10hb November 1994
TAMBAHAN
Bil. 1065.
No. 0
No. 1065.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1994

Nama :Encik Jacob a/l Sigamoney, Count,
P.P.N.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Mohd Salleh bin Abd. Majid,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Omar Khan bin Kasim Khan,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. B. Tuan Haji Megat Najmuddin bin Dato' Seri Dr. Haji Megat Khas,
K.M.N., A.M.P., P.P.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Puan Hajjah Siti Fatimah binti Suhaimi,
A.M.S.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Tuan Sellathevan a/l Muthusamy,
A.M.N., P.J.K., J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Hajjah Rakibah binti Haji Abdul Manap,
S.S.A., A.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. Bhg. Dato' Azlan bin Hashim,
D.S.N.S.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Mohd Ramli bin Lajan,
S.M.S., K.M.N., P.B.S.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Idris bin Denan,
S.M.S., K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5