Warta > Tahun > 1994
Jil. 47
10hb November 1994
TAMBAHAN
Bil. 1065.
No. 0
No. 1065.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1994

Nama :Y. B. Datuk Yaacob bin A. Hamid,
D.S.P.N., D.J.N., A.M.S.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. B. Tuan Balia Yusof bin Haji Wahi,
P.I.S.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. B. Tuan Ng Soon Por,
S.M.S.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. B. Tuan Aziz bin Mohd Desa,
S.M.S., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. A. Tuan Abu Naim bin Haji Ikhsan,
A.S.A., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. B. Senator Mustapa bin Mohamed,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Tan Sri Dato' Abdul Rahim bin Mohd Noor,
P.S.M., S.I.M.P., D.M.S.M., K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Tan Sri Dato' Jamil bin Mohd Jan,
P.S.M., D.P.C.M., D.P.M.T., D.P.S.K., J.M.N., K.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr. G. K. Alfred Kumaraseri,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Prof. Dr. Mohd Sham bin Mohd Sani,
J.S.M.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5