Warta > Tahun > 1999
Jil. 52
5hb Ogos 1999
TAMBAHAN
Bil. 875.
No. 0
No. 875.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-73
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1999

Nama :Y.Bhg. Tan Sri Hajah Aishah binti Ghani @ Gani,
Jawatan :Pengarah Syarikat
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Lt. Kol. (B) Haji Abdul Rahman bin Tan Sri Haji Mohd Yatim,
Jawatan :Pesara
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Haji Onn bin Haji Ismail,
Jawatan :Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Mohd Saleh bin Sulong,
Jawatan :Pengerusi Kumpulan DRB-HICOM
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. Bhg. Dato' Seri Dr. Kok Mew Shoon,
Jawatan :Pengerusi Syarikat
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. Bhg. Datin Paduka Marina Mahathir,
Jawatan :Presiden Malaysian AIDS Council
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Ch'ng Toh Eng,
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Sivalingam a/l Arumugam Karuppiah,
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Y.B. Dr. Puis Martin a/l S. Martin,
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Y. Bhg. Datuk Samsudin bin Osman,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8