Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama : Kamaruddin bin Haji Abdullah,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Blace Tow@Teo Swee Cheng,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Mohd Husin bin Mohamed Anwar,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Mohd Amin bin Hassan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Chee Kok Wing,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Status : Penggantungan Gelaran Dan Darjah Kebesaran Pada 2 Ogos 2007
Nama : Hamzah bin Abdul Rahman,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Salleh bin Ahmad,
Jawatan :Ketua Eksekutif KOSAS
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Abdul Rahman bin Abdul Hamid,
Jawatan :Yang Dipertua Persatuan Anak-Anak Selangor / Wilayah Persekutuan
No Kod : - D.S.S.A.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Tuan Haji Ibrahim bin Kam / Kassim,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Yusoff bin Hassan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9