Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama : Maswari bin Awi,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Lim Yew Loong,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Michael Ong Leng Chun,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.M. Tengku Zainal Rashid bin Tengku Mahmood,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Tan Tiang Kwong,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Palany Sastry a/l Raman,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : William Say Kam Wah,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Yee Yok Tin,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Syed Md. Amin bin Syed Jan Aljeffri,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Jamal bin Kisnan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9