Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama : Lim Hock San,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Tan Chuy @ Tan Chin Huat,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Dr. Ang Chin Guan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Stanley Chew Eng Teck,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Seow Cho Thoy,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Teh Kim Poo,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Kuah Lai Huat @ All Lai Huat,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Ng Hock Bee,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Mah King Thian,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Tan Kean Wan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9