Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama : Nyanapandithan@Gnanapandithan a/l Muthandi@M. G. Pandithan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Haji Mohd Yusoff bin Dahlan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Senan@Hasnan bin Ad. Wahid,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Jamian bin Mohamd @ Mad Semaal,
Jawatan :Setiausaha KOSAS
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : N. Periasamy a/l Nadeson,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Mukhtar bin Samad,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Dr. Jeyaindran Tan Sri Dr. Sinnadurai,
Jawatan :Doktor Pakar Hospital Besar Kuala Lumpur
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Yip Kam Chong,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Lim Chee Kiat,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : C. Krishnan,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9