Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama :Haji Abdullah bin Haji Yatim,
Jawatan :Setiausaha Bahagian, Jabatan Perdana Menteri
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :SAC II Mat Zain bin Ibrahim,
Jawatan :Ketua Jabatan Siasatan Jenayah
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Zakaria bin Sam,
Jawatan :Pengerusi Lembaga Penasihat Jabatan Perdana Menteri
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Haji Samsudin bin Dato' Sairan,
Jawatan :Ketua Pegawai Operasi (Metro) Tenaga Nasional Berhad
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Dr. Abdul Razak bin Salleh,
Jawatan :Universiti Kebangsaan Malaysia
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Lim Cheng Poh,
Jawatan :Pengarah Urusan Kanan Hong Leong Bank Berhad
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Zahridah binti Ismail,
Jawatan :Pengarah Eksekutif, Rashid Husin Bank
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Mohamed Annuar bin Shamsudin,
Jawatan :Pengerusi Eksekutif, Mahkota Technologies Sdn. Bhd.
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Selvapragasam a/l Thambiah,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama : Shamsudin bin Tugiman,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9