Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama : Kam Foon Wing,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Choon Yee Seiong,
Jawatan :Pengerusi Eksekutif Poh Kong Jewellers Sdn. Bhd.
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.A. Dato' Dr. Kamalanathan a/l Ratnam,
Jawatan :Hakim Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Mohd. Zawawi bin Salleh,
Jawatan :Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.M. Raja Datuk Arshad bin Raja Tun Uda,
Jawatan :Ahli Dewan Diraja
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Hajah Seripah Noli binti Syed Hussin,
Jawatan :Ahli Parlimen (Sepang)
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Dr. Tan Yee Kew,
Jawatan :Ahli Parlimen (Klang)
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Senator Tee Tiong Hock,
Jawatan :Ahli Dewan Negara
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B. Mad Aris bin Mad Yusof,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri (Pandan)
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Haji Mohd. Sinon bin Mudzakir,
Jawatan :Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9