Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama :Y.Bhg. Dato' Ahmad Zaki bin Haji Husin,
Jawatan :Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Mohamad Munir bin Bani,
Jawatan :Setiausaha Sulit kepada D.Y.M.M. Sultan Selangor Darul Ehsan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Abdul Aziz bin Haji Mohd Noh,
Jawatan :Setiausaha Politik kepada Y.A.B. Menteri Besar Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 3 Ogos 2010
Nama : Syed Mohd Yusof bin Tun Syed Nasir,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Nadarajah a/l Navaratnam,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Professor Dr. Mahendran Thuraiappah,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Yee Wing Lon@Yee Wing Loon,
Jawatan :Pengarah Eksekutif Projek SCS (M) Sdn. Bhd
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Tan Eng Huat,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Lim Chin Kim,
Jawatan :Pengurus Syarikat
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : David Cheng Joo Teik,
Jawatan :Pengarah Eksekutif Syarikat
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9