Warta > Tahun > 2006
Jil. 60
11hb Januari 2007
TAMBAHAN
Bil. 87.
No. 1
No. 87.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-61
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2006

Nama :Dr. Koh Boon Cheng,
S.M.S., J.S.M., J.P.
Jawatan :Doktor Perubatan.
Ahli Panel Pengadilan dan Penyiasatan Lembaga Tatatertib Peguam-peguam.
No Kod : DI 093 - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4