Warta > Tahun > 2006
Jil. 60
11hb Januari 2007
TAMBAHAN
Bil. 87.
No. 1
No. 87.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-61
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2006

Nama :Y.Bhg. Dato' Mohd Razif Bin Abd Kadir,
D.I.M.P., D.P.M.P.
Jawatan :Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia.
Pengerusi Cagamas CMBS Berhad.
No Kod : DP 273 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Ahmad bin Haji Kabit,
D.I.M.P., S.M.S., J.M.N.
Jawatan :Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
No Kod : DP 274 - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Dangiran Bin Haji Mustapa,
S.M.S., A.M.N.
Jawatan :Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
No Kod : DP 275 - D.P.M.S.
Nama :Tuan Noordin Bin Sulaiman,
S.I.S.
Jawatan :Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Pembangunan)
No Kod : DP 276 - D.P.M.S.
Nama :Encik Yusli Bin Mohamed Yusoff,
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif/ Pengarah Bursa Malaysia Berhad.
Anggota EXCO FRF / Malaysia Accounting Standards Board.
No Kod : DP 277 - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Baharuddin Bin Marji,
A.M.N., B.K.T., P.P.T.
Jawatan :Bendahari Jawatankuasa Perhubungan Masyarakat Zon C, Petaling Jaya.
Ahli Jawatankuasa Musabaqah Membaca Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.
No Kod : DP 278 - D.P.M.S.
Nama :Encik Palaniveloo A/L Sagalimuthu,
Jawatan :Penasihat Undang-Undang MIC Negeri Selangor.
Peguam.
No Kod : DP 279 - D.P.M.S.
Nama :Y.D.M.  Raja Zaib Shah Alhaj Bin Raja Mohamad,
S.M.S., P.P.C.
Jawatan :Y.D.M. Engku Seri Perdana (Orang Besar Istana)
No Kod : DI 080 - D.S.I.S.
Nama :Y.Mulia Raja Abdul Aziz Bin Raja Adnan,
Jawatan :Ketua Pengarah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
No Kod : DI 081 - D.S.I.S.
Nama :Y.M. Brig. Jen. Dato' Tunku Izham Bin Tunku Jusoh, TUDM,
D.I.M.P., D.S.D.K., K.M.N., P.A.T., A.M.K., P.J.K.
Jawatan :Timbalan Panglima, Markas Lima Negara, IADF, Butterworth.
Bekas Juruiring Tentera Kepada D.Y.M.M. Sultan Selangor (1979-1983).
No Kod : DI 082 - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4