Warta > Tahun > 2006
Jil. 60
11hb Januari 2007
TAMBAHAN
Bil. 87.
No. 1
No. 87.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-61
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2006

Nama :Y.Bhg. Brig. Jen. Mohd Zaki Bin Haji Mokhtar,
J.S.D., P.A.T., K.M.N., K.A.T., A.D.K., A.M.S., P.P.T.
Jawatan :Asisten Ketua Staf, Cawangan Sumber Manusia, Markas Tentera Darat, Kementerian Pertahanan Malaysia
No Kod : DI 088 - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Profesor Datin Dr. Khatijah Binti Mohd Yusoff,
Jawatan :Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul UPM.
Pemenang Pingat Anugerah Carlos J. Finlay sebagai Pakar Mikrobiologi terbaik di Dunia 2005 oleh UNESCO.
Perunding International Agricultural Research (CGIAR).
Anggota American Society for Microbiology Asia Pacifics Society of Bioscientists.
No Kod : DI 089 - D.S.I.S.
Nama :Dr. Koh Boon Cheng,
S.M.S., J.S.M., J.P.
Jawatan :Doktor Perubatan.
Ahli Panel Pengadilan dan Penyiasatan Lembaga Tatatertib Peguam-peguam.
No Kod : DI 093 - D.S.I.S.
Nama :Sahibus Saadah Tuan Haji Mohammed Khusrin Bin Haji Munawi,
S.I.S., A.S.A., P.P.T.
Jawatan :Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor
No Kod : DI 087 - D.S.I.S.
Nama :Puan Rohani Binti Sham,
S.I.S., S.S.A., A.M.N., P.P.T., P.J.K.
Jawatan :Setiausaha Bahagian (Pentadbiran/ Kewangan)
No Kod : DI 091 - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Haji Sumadi Bin Haji Ismail,
D.P.T.J., J.P.
Jawatan :Naib Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar
No Kod : DI 090 - D.S.I.S.
Nama :Encik Ng Lian Heng,
S.S.A.
Jawatan :Naib Pengerusi Perhubungan Parti Gerakan (PGRM) Negeri Selangor
No Kod : DI 092 - D.S.I.S.
Nama :Y. Bhg. Tan Sri Dato' Seri Musa bin Dato' Haji Hassan,
P.S.M., S.S.A.P., D.S.S.A., P.G.P.P., K.M.N., A.M.N.
Jawatan :Ketua Polis Negara
No Kod : SP 16 - S.P.M.S.
Nama :Y.A.D. Dato' Syed Mohd Yusof Bin Tun Syed Nasir,
D.P.M.S., J.P.
Jawatan :Ahli Dewan di-Raja Selangor.
Ahli Lembaga Amanah Yayasan Raja Muda Selangor.
Pengerusi Concorde Hotels & Resorts (Malaysia) Sdn. Bhd.
Bekas Pengerusi Southern Bank Berhad.
Pengarah Eksekutif Sovereign Enterprise Sdn. Bhd.
No Kod : SP 48 - S.P.M.S.
Nama :Y.A.D. Tengku Dato' Ramli Alhaj Bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj,
D.S.S.A., S.M.S., P.J.K.
Tengku Seri Wangsa Diraja
Jawatan :Orang Besar Bergelar.
Kerabat DiRaja Selangor.
Ahli Dewan di-Raja Selangor.
Ahli Majlis Agama Islam Selangor.
Pengarah Eksekutif Petaling Garden Berhad.
Bendahari Kehormat Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah(RACTAR).
No Kod : SS 11 - S.S.I.S.
Muka 1 2 3 4