Warta > Tahun > 2004
Jil. 59
16hb Mac 2006
TAMBAHAN
Bil. 642.
No. 1
No. 642.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-59
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2004

Nama :Encik Fateh Iskandar bin Dato' Mohamed Mansor,
S.S.A.
Jawatan :Naib Ketua Bahagian UMNO Kelana Jaya
No Kod : DI 060 - D.S.I.S.
Nama :Encik Thong Young Koon,
A.M.S., J.P.
Jawatan :Ketua MCA Bahagian Shah Alam
No Kod : DI 061 - D.S.I.S.
Muka 1 2 3