Warta > Tahun > 2004
Jil. 59
16hb Mac 2006
TAMBAHAN
Bil. 642.
No. 1
No. 642.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-59
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2004

Nama :Tuan Haji Marsum bin Paing,
D.S.S.A., S.S.A.
Jawatan :Yang Dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Selangor
No Kod : DP 252 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Senator Jaya Partiban @ Jaya a/p Kalanthaivelu,
Jawatan :Ketua Wanita MIC Kebangsaan
No Kod : DP 245 - D.P.M.S.
Nama :Y.A.D. Dato' Paduka Raja, Haji Wan Mahmood bin Pa'wan Teh,
Jawatan :Dato' Orang Kaya Maha Bijaya Gombak (Orang Besar Daerah Gombak)
No Kod : DI 052 - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Datuk Haji Mohd. Bakke bin Salleh,
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji
No Kod : DI 053 - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Tan Teong Hean,
Jawatan :Ketua Pengarah Eksekutif Southern Bank Berhad
No Kod : DI 054 - D.S.I.S.
Nama :Y. Bhg. Datuk Anthony Ratos a/l Domingos Ratos,
Jawatan :Penasihat Orang Asli Malaysia
No Kod : DI 056 - D.S.I.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 6 November 2010
Nama :Y. Bhg. Datuk Micheal Chong Ten Soo,
D.P.M.S., J.P.
Jawatan :Ketua Jabatan Pengaduan Awam MCA
No Kod : DI 055 - D.S.I.S.
Nama :Tuan Haji Mohd Yusof bin Shafie,
Jawatan :Ketua Setiausaha Sulit kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar Selangor
No Kod : DI 057 - D.S.I.S.
Nama :Dr. Tawfiq Ayman,
Jawatan :Pengarah Ayman Capital Sdn. Bhd.
No Kod : DI 058 - D.S.I.S.
Nama :Tuan Haji Mohd. Masloro bin Abdullah,
Jawatan :Timbalan Ketua Bahagian UMNO, Sungai Besar
No Kod : DI 059 - D.S.I.S.
Muka 1 2 3