Warta > Tahun > 2004
Jil. 59
16hb Mac 2006
TAMBAHAN
Bil. 642.
No. 1
No. 642.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-59
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2004

Nama :Y.A.B. Dato' Seri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak,
S.S.A.P., D.S.A.P., D.P.M.S.
Jawatan :Timbalan Perdana Menteri Malaysia
Merangkap Menteri Pertahanan Malaysia
No Kod : SP 44 - S.P.M.S.
Status : Penggantungan Gelaran dan Penggunaan Darjah Kebesaran pada 6 Mei 2019
Nama :Sahibus Samahah Dato' Haji Mohd. Tamyes bin Abdul Wahid,
Jawatan :Dato' Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor
No Kod : SS 06 - S.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Laksamana Dato' Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor,
D.P.M.S., D.P.T.S., P.S.D.
Jawatan :Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : SS 07 - S.S.I.S.
Nama :Y.B. Puan Hajah Badariah binti Hassan,
S.M.S.
Jawatan :Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
No Kod : DP 244 - D.P.M.S.
Nama :Laksamana Madya Datuk Ramlan bin Mohamed Ali,
Jawatan :Ketua Staff Markas Angkatan Tentera Merangkap Panglima Pemerintah Angkatan bersama Tentera Malaysia
No Kod : DP 248 - D.P.M.S.
Nama :Tuan Yang Terutama Tai Kat Meng,
Jawatan :Duta Besar Malaysia Di Brazil
No Kod : DP 249 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Mohamed Sayuti bin Said,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bukit Malawati
No Kod : DP 246 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Lim Choon Kin,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Kawasan Damansara Utama
No Kod : DP 247 - D.P.M.S.
Nama :Prof. Dr. Haji Abdul Aziz bin Abdul Razak,
Jawatan :Professor dan Ketua Jabatan, Fakulti Pergigian Universiti Malaya Kuala Lumpur
No Kod : DP 250 - D.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Dato' Hishamuddin bin Aun,
A.M.P., P.J.K.
Jawatan :Pengarang Kumpulan Berita Harian, Berita Harian Sdn. Bhd.
No Kod : DP 251 - D.P.M.S.
Muka 1 2 3