Warta > Tahun > 2003
Jil. 57
2hb Disember 2004
TAMBAHAN
Bil. 2274.
No. 1
No. 2274.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-58
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2003

Nama :D.Y.T.M. Raja Dr. Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbudin Shah,
Jawatan :Raja Muda Perak, Darul Redzuan
No Kod : - D.K. II
Nama :Y.A.A. Tan Sri Dato' Seri Ahmad Fairuz bin Dato' Sheikh Abdul Halim,
S.S.M.Z., S.P.M.T., S.J.M.K., S.S.A.P., D.S.D.K., P.S.M.
Jawatan :Ketua Hakim Negara
No Kod : SP 42 - S.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Jeneral Tan Sri Dato' Seri Mohd. Zahidi bin Hj Zainuddin,
P.M.N., P.S.M., P.G.A.T., P.A.T., J.S.D.
Jawatan :Panglima Angkatan Tentera
No Kod : SP 43 - S.P.M.S.
Nama :Y.A.M. Dato' Seri Syed Anwar Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail,
Jawatan :Tengku Syarif Panglima Perlis.
Pengerusi Malaysian Resources Corporation Berhad
Pengerusi Sistem Televisyen Malaysia Berhad.
Pengerusi Media Prima Berhad.
Pengerusi Panel Pelaburan Lembaga Tabung Haji.
No Kod : SS 04 - S.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Tan Sri Dato' Panglima Abdul Gani Patail,
S.P.D.K., D.P.M.P., P.G.D.K., P.S.M., K.M.N.
Jawatan :Peguam Negara
No Kod : SS 05 - S.S.I.S.
Nama :Y.B. Dato' Sri Chan Kong Choy,
D.S.A.P.
Jawatan :Menteri Pengangkutan Malaysia.
Ahli Parlimen Selayang
No Kod : DP 226 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Datuk Zainuddin Maidin,
S.M.S., A.M.P., A.M.K., J.M.N., P.J.N.
Jawatan :Timbalan Menteri Penerangan
No Kod : DP 235 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tan Sri Dato' Lee Lam Thye,
D.P.M.P., P.S.M.
Jawatan :Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara.
Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF).
Ahli Majlis Latihan Khidmat Negara.
Naib Yang Dipertua PEMADAM.
No Kod : DP 230 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Senator Ratnam a/l Muthiah,
S.S.A., A.M.N., P.P.N., J.P.
Jawatan :Ahli Dewan Negara ( Senator )
No Kod : DP 237 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dr. Wong Sai Hou,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kampung Tunku
No Kod : DP 227 - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5