Penerima Darjah Kebesaran > 2016 > D.S.I.S.
Nama Yang Dimuliakan Dato' Tengku Mohamed bin Tengku Harun,
D.S.I.S.,A.M.S.,P.J.K.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Dato' Ganendran Sarvananthan,
D.S.I.S.,P.J.N.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Dato' Soh Chin Aun,
D.S.I.S.,D.I.M.P.,A.M.N.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Dato' Mohd Azizi bin Mohd Zin,
D.S.I.S.,A.M.S.,A.M.N.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Dato' Prof. Dr. Mujaini bin Tarimin,PhD.,
D.S.I.S.
No Kod - D.S.I.S.
Muka1 2